Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-NHNN ngày 4/5/2012
Dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của NHNN Việt Nam
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014
Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động thông tin tín dụng
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS