Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc
Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động thông tin tín dụng
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính
Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, trình tự thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD phi ngân hàng
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS