Loading...
Skip to content
Các dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD ban hành kèm theo QĐ số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD ban hành kèm theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-NHNN ngày 4/5/2012
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô
Dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của NHNN Việt Nam
Dự thảo Thông tư Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS