Loading...
Skip to content
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế
 
THÁNG 10 NĂM 2017
STT Chỉ tiêu Số dư (Tỷ đồng) Tốc độ tăng (Giảm) so với cuối năm trước (%)
1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 626.922,2 12,18
2 Công nghiệp và xây dựng 2.053.529,76 20,07
- Công nghiệp 1.421.999,86 18,27
- Xây dựng 631.529,9 24,34
3 Hoạt động Thương mại, Vận tải và Viễn thông 1.423.763,38 19,16
- Thương mại 1.194.986,7 19,14
- Vận tải và Viễn thông 228.776,68 19,26
4 Các hoạt động dịch vụ khác 2.156.547,66 5,64
TỔNG CỘNG 6.260.763 13,72
 
Loại tìm kiếm
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS