Loading...
Skip to content
Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
Cỡ chữ: A-A+ | Tương phản | 

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ngày 12/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy định này là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Hoạt động TCVM bao gồm việc cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng TCVM, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng TCVM dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện.

Chương trình, dự án TCVM là chương trình, dự án hoạt động TCVM và một hoặc một số hoạt động khác của chương trình, dự án TCVM nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng TCVM, không vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần tạo việc làm, thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án TCVM khi đảm bảo các điều kiện: Có vốn thực hiện TCVM hợp pháp theo quy định của pháp luật; Có cơ cấu tổ chức chương trình, dự án TCVM theo quy định tại Điều 10 Quyết định này; Người quản lý, điều hành chương trình, dự án TCVM có tối thiểu bằng đại học chuyên ngành về một trong những linh vực kinh tế, ngân hàng, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động TCVM; Có các quy định nội bộ để thực hiện chương trình, dự án TCVM; Được Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ đồng ý việc thực hiện chương trình, dự án TCVM đối với tổ chức phi chính phủ do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ cấp phép; Được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc UBND cấp quận, huyện, UBND cấp phường, xã theo ủy quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đồng ý việc thực hiện chương trình, dự án TCVM trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký với đối với các chương trình, dự án TCVM có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và các chương trình, dự án TCVM do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trực tiếp thực hiện. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký với đối với các chương trình, dự án TCVM có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được thực hiện chương trình, dự án TCVM trên địa bàn hoạt động của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và quyết định thời hạn hoạt động của chương trình, dự án TCVM. Địa bàn và thời hạn hoạt động được đăng ký và quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký cấp cho chương trình, dự án TCVM.

Chương trình, dự án TCVM được thực hiện huy động vốn dưới các hình thức: Tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng TCVM. Tổng mức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không vượt quá 30% tổng vốn được cấp của chương trình, dự án TCVM; Vay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Hoạt động cho vay của chương trình, dự án TCVM được thực hiện cho vay đối với khách hàng TCVM theo nguyên tắc (i) Tự chủ trong hoạt động cho vay và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình; (ii) Theo thỏa thuận giữa chương trình, dự án TCVM và khách hàng TCVM, bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật. Nội dung thỏa thuận về cho vay giữa chương trình, dự án TCVM và khách hàng TCVM phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có nội dung về quyền, trách nhiệm bên cho vay và bên vay; mục đích sử dụng vốn vay; thời hạn cho vay; mức cho vay; thời hạn hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay; lãi suất cho vay và hình thức bảo đảm tiền vay; (iii) Lãi suất cho vay phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện cụ thể của chương trình, dự án TCVM, kế hoạch TCVM, bù đắp đủ chi phí hoạt động, tăng trưởng và không vì mục tiêu lợi nhuận.

Điều kiện cho vay, khách hàng TCVM phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự; được đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và/hoặc bảo lãnh của nhóm khách hàng TCVM; có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

Mức cho vay tối đa đối với một khách hàng TCVM không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam.

Hoạt động khác của chương trình, dự án TCVM bao gồm: Nhận ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân, chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ để cho vay đối với khách hàng TCVM, không vì mục tiêu lợi nhuận; Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại; Đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đối với khách hàng TCVM theo quy định của pháp luật; Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng TCVM các kiến thức liên quan đến sử dụng vốn vay, sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của khách hàng TCVM.

Quyết định này quy định cụ thể về đăng ký, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký và triển khai thực hiện chương trình, dự án TCVM; về chuyển đổi thành tổ chức TCVM; về quản lý nhà nước về hoạt động của chương trình, dự án TCVM.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

NA.

860 lượt xem
Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2017: Tăng cường liên kết đầu tư nước ngoài với đầu tư trong nước
Hoạt động NHNN chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Khánh Hòa
Fed tăng lãi suất lên 1,25%
Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng
CPA Australia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng BANK OF CHINA – HOCHIMINH CITY BRANCH
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH – Chi nhánh Hà Nội
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS